Proefspuiting service

Waarom proefspuiten?

Wij zijn van mening dat het proefspuit traject één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, fase is in het complete traject van productontwikkeling tot en met productie. Onvoldoende aandacht of concessies doen, wreekt zich gedurende de gehele productieperiode en zal beslist leiden tot veel verstoringen, ellende en hoge kosten.

Nieuwe matrijzen worden, door allerlei omstandigheden, zelden op de geplande tijd uitgeleverd. De proefspuiting komt daarmee onder extra tijdsdruk te staan.
Het blijft het essentieel dat de proefspuiter zich hierdoor niet van de wijs laat brengen.

Een, laten we het voorzichtig brengen, ‘niet-optimale’ proefspuiting kenmerkt zich door een berg slechte producten en de toelichting ‘er deugt niets van!’

Wanneer proefspuiten?

Een proefspuiting dient vooraf te gaan aan inzicht, en liefst ook inspraak, in de matrijsopzet en materiaalkeuze. Ook de productspecificaties en kwaliteitseisen dienen op voorhand bekend te zijn. De proefspuiter dient de ruimte te krijgen, en te nemen, om een onderbouwd spuitgietproces op te kunnen bouwen.

Uit een gestructureerde proefspuiting volgt een duidelijke rapportage waarin gemotiveerd inzichtelijk wordt gemaakt welke aanpassingen gewenst, dan wel noodzakelijk zijn. Om het even of dit de matrijs, het materiaal, of de machine betreft.
Het is een zeldzaamheid wanneer een nieuwe matrijs direct bij de eerste proefspuiting volledig in orde blijkt te zijn. Ook wanneer het product op zich voldoet aan de gestelde specificaties betekent dit niet dat een goede reproduceerbaarheid is gewaarborgd.

In aanvulling op de proefspuiting is het wenselijk om procesvensters te bepalen. Voor product technische aspecten worden de juiste machineparameters gekozen en wordt de onder- en bovenwaarde vastgelegd waarbinnen later, indien nodig, aanpassingen mogen plaatsvinden.

Proefspuiting service

4Moulding kan voor u proefspuitingen verzorgen inclusief complete rapportage en voorstellen ter verbetering. Bij ziekte of onderbezetting van uw personeel of op locatie bij uw (eventueel buitenlandse) gereedschapsmakers en spuitgietbedrijven.

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.