FloSense info

Stroming- & temperatuurmonitoring

FloSense is een betaalbaar en flexibele bewakingssysteem dat is ontworpen voor nauwkeurige meting en bewaking van stroming-, temperatuur- en drukvariaties in het koelcircuit. De basis wordt gevormd door de FS-T400 controller met gebruiksvriendelijke touch-display. FloSense is uitgerust met een stromingsindicator voor een efficiëntie van een matrijskoelcircuit. FloSense toont liters/minuut, ∆T / ∆P. Voorzien van touchscreen-display en alarm met instelbare tolerantie. Berekent Reynolds-waarde (laminair c.q. turbulent), BTU koelvermogen / kW verwarmingsvermogen. De gegevens kunnen worden geëxporteerd en opgeslagen. FloSense is met behulp van de bijgeleverde beugel snel en eenvoudig aan te brengen. Ook kan FloSense door middel van geïntegreerde magneten aan de machine worden geplaatst. Twee typen sensoren zijn verkrijgbaar, sensor type FS en sensor type PS. Sensor type FS meet stroming, temperatuur en druk. Verkrijgbaar in verschillende stromingssnelheden tot en met 200 liter per minuut. De sensor type PS meet temperatuur en druk. De maximale temperatuur is 120ºC en de maximale druk is 10 bar.

Video
Hier een video waarin de aansluiting van FloSense, de we
rking en de verschillende opties waarmee FloSense is uitgerust, worden getoond.

Druk
FloSense houdt constant de druk van het kanaal bij en wordt getoond in bar of kPa. Door grenzen in te stellen kan de druk nauwlettend in de gaten worden gehouden waarbij een alarm wordt gegeven wanneer de druk boven of onder waarden van de ingestelde grenzen komt.

Stroming
Verbind FloSense met stromingssensoren en met de volledige “plug en play”-connectiviteit identificeert FloSense automatisch de stroomsnelheid van de sensor waarmee het verbonden is en worden de waarden automatisch aangepast. Stromingssnelheid wordt getoond op het touch display in liter p/m of galon p/m.

Temperatuur
Temperatuur wordt getoond in graden Celsius of Fahrenheit. FloSense heeft een ingebouwde functie om grafieken in te kunnen zien. Deze grafieken geven inzicht in de stroming, temperatuur en druk.
De data worden opgeslagen zodat deze later nog kunnen worden ingezien. Met de ∆ T of ∆ P in combinatie met de stroming, berekent de FS-T400 het BTU aan vermogen van de warmte-overdracht. Hiermee kan direct worden gezien wat de matrijs aan energie overbrengt aan het koelmedium en wat vervolgens door de koelinstallatie moet worden teruggekoeld.

BTU
Met de ∆ T in combinatie met de stroming berekend de FS-T400 het BTU aan vermogen van de warmte overdracht. U kunt hiermee direct zien wat uw matrijs aan energie overbrengt aan het koelmedium en wat vervolgens door de koelinstallatie moet worden teruggekoeld.

Bestel nu