Barrièreschroef

Principe en functies

De barrièreschroef heeft een extra rug/ flank in de plasticerende zone. Deze extra rug vormt een barièrre die de vaste deeltjes scheidt van de smelt. De afstand tussen de rug/ flank is dusdanig gering dat de vaste deeltjes daar niet overheen kunnen vloeien. Pas nadat de vaste deeltjes zijn verdispergeerd kunnen deze verder stromen.

De lucht en gassen die in de conventionele worm gevangen zijn tijdens het smeltproces kunnen ontsnappen via het vaste kanaal. De barrièrezone biedt een goede warmteoverdracht van cilinder naar de kunststof. Vaste deeltjes in de smelt worden voorkomen waardoor het risico op het verstopt geraken van de aanspuitkanalen en – opening wordt beperkt.

De barrièreschroef is bij uitstek geschikt om te worden ingezet bij korte cycli met hoge doseersnelheden en daarbij toch een optimale homogenisatiegraad te behalen.

barriereschroef