Slijtage

Hoe ontstaat slijtage?

De slijtage aan plasticeerschroeven en -cilinders aan spuitgietmachines en extruders kent veel verschillende oorzaken en openbaart zich op verschillende wijzen.
De standtijd/duurzaamheid is van veel factoren afhankelijk.
Nieuwe kunststoffen met een stijgend aandeel vulstoffen, versterkende materialen, en andere additieven stellen steeds hogere  eisen aan de plasticeerunit.

In de praktijk kan verval optreden onder de volgende omstandigheden:

  • Hoge verwerkingstemperaturen  (verminderde warmteweerstand).
  • Hoge inspuitdruk, vaak in combinatie met hoge temperaturen.
  • Verwerking van vulstoffen en versterkende materialen.
  • Wrijving veroorzaakt adhesieprocessen  die op zijn beurt leidt tot aantastingsverschijnselen.
  • Corrosie door vlam vertragende additieven.
  • Hoge doorvoer en dus hogere belasting van cilinder en schroef.

plasticeer-cilinder-slijtage